1. İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YENİ DÖNEM VE YENİ DÜZEN

  01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Geçici Madde 2 hükmü eklenerek, TBK’nın kira sözleşmelerine ilişkin bazı maddelerinin yürürlüğü, kiracısı tacir veya özel ve kamu hukuku tüzel kişileri olan işyeri kiraları bakımından sekiz yıl süreyle ertelenmiş olup bu sürenin bitim tarihi olan 01.07.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bizi...
 2. KİRA İLİŞKİLERİ VE COVID-19 SALGINI

  Çin’in Vuhan kentinde başlayan, tüm dünyayı etkisi altına alarak hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, pek çok alanda önlemler alınmıştır. Kira ilişkileri de bu alanlardan biridir. Kira ilişkileri kapsamında alınan tedbirlere dair yasal değerlendirmemize aşağıdaki linkten...
 3. TİCARİ SÖZLEŞMELERDE COVİD-19’UN ETKİSİ

  Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak nitelendirilen Covid-19 salgınının etkilerinin hissedildiği alanlardan bir tanesi de ticari ilişkiler ve buna bağlı olarak sözleşmesel ilişkilerde ifa konusu olmuştur. Covid-19 salgınının ticari sözleşmelere etkilerinin detaylıca incelendiği makalemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
 4. UYARLAMA DAVALARI

  Covid-19 pandemisinin negatif etkileri kapsamında, özellikle sözleşmesel ilişkiler için uyarlama davaları gündeme gelebilmektedir. Sözleşmesel ilişki; bir kira sözleşmesi, satış sözleşmesi, iş sözleşmesi, hizmet sözleşmesi vb. olabilir. Aşırı ifa güçlüğü kapsaımda açılacak uyarlama davalarında sözleşmenin uyarlanması veya feshedilmesi talep edilebilir. Detaylı bilgiye aşağıdaki linkteki yasal değerlendirmemizden ulaşabilirsiniz:
 5. PANDEMİ IŞIĞINDA SÖZLEŞME HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

  Ülkemizde ve dünyada etkilerini gösteren Covid-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmiş, bu kapsamda hayatın birçok alanında öngörülemeyen sonuçlar meydana gelmiştir. Bu sürecin mevcut sözleşmelere etkisinin nasıl olacağının yanında, süreç sırasında veya bu süreçten sonra yapılacak sözleşmelerde dikkat edilmesi gerekecek hususlar nelerdir? Yasal incelememize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
 6. BEKLENMEYEN HAL, MÜCBİR SEBEP, PANDEMİ VE SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

  Yakın zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un ticari hayatta yarattığı etkiler sebebiyle taraflar arasındaki sözleşmelerde ortaya çıkan sorunlar neticesinde ise mücbir sebep, aşırı ifa güçlüğü, ifa imkânsızlığı ve uyarlama davaları gibi konular sıkça gündeme gelmeye başlamıştır. Bu kavramlar, tarafımızca incelenmiş olup yasal değerlendirmemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
 7. TÜRK HUKUKUNDA SÖZLEŞME VE AHDE VEFA (PACTA SUNT SERVANDA)

  Ahde vefa ilkesi; sözleşmeler hukukuna hâkim olan en önemli ilkelerden birisi olup, sözleşme ve akdi sorumluluk gibi pek çok hukuki kavramın temelinde bu ilke yer almaktadır. Bu ilkenin istisnaları; aşırı ifa güçlüğü, ifa imkansızlığı, kısmi ifa imkansızlığı, geçici ifa imkansızlığı ve sürekli ifa imkansızlığıdır. Peki ya Covid-19 hangi kapsamda değerlendirilecektir?...