1. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenemesine Dair Yönetmelik

    29 Temmuz 2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenemesine Dair Yönetmelik’’ (’Yönetmelik‘) ile kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konularında bazı değişiklikler getirilmiştir. Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan işbu Yönetmelik değişikliği özellikle şüpheli işlemlerin askıya alınmasına dair bazı düzenlemeleri...
  2. Bankalar Nezdinde Yapılan Türev İşlemlerin İncelenmesi ve Uzman Görüşü Danışmanlığı

    YÖNETİCİ ÖZETİ Tezgahüstü piyasalarda, bankalar ile müşteriler arasında gerçekleştirilen türev işlemlerden kaynaklanan sorunlar çalışma kapsamımız dahilindedir. Karşılaşılan sorunlar özelinde, uygulama esasları ve yasal dayanaklar baz alınarak uzman görüşü oluşturulmaktadır. Günümüzde bankacılık ürünleri içerisinde en fazla sorunların yaşandığı alanlardan biri türev işlemlerdir. Bu işlemlerin fiyatlanması, müşterilere pazarlanması ve yasal dökümantasyon süreci...