Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat taleplerinde dava harcı ve vekalet ücreti

Posted by
|

Boşanma halinde dava konusu edilen maddi ve manevi tazminat istemleri boşanma davasının fer’i niteliğinde olduğundan ayrıca harca tabi değildir. Boşanma davası ile birlikte ya da boşanma davası sürer iken verilecek dilekçe ile ya da tutanağa yazdırılmak suretiyle maddi ve manevi tazminat istenmesi halinde, bu istemler için ayrıca harç alınmaz. Ancak, maddi manevi tazminat davası boşanma kararından sonra ayrı bir dava olarak açılır ise, Harçlar Kanununa göre harç ödenecektir.

Medeni Kanun’un 174. Maddesinde düzenlenen maddi ve manevi tazminat istemi, boşanma davası ile birlikte ileri sürülmüş ise (istenilen tazminatın kabul edilmesi ya da reddedilmesi durumlarına bakılmaksızın) ayrıca vekalet ücretine karar verilmez. Maddi ve manevi tazminat davası, boşanma davasından ayrı olarak açılan bir dava ise,, istenilen tazminatın kabul ve reddedilen miktarları göz önünde tutularak vekalet ücretine karar verilir. Manevi tazminatta reddedilen tazminat miktarı kabul edilen tazminat miktarından fazla olsa dahi, reddedilen tazminat miktarı için takdir edilecek vekalet ücreti miktarı, kabul edilen tazminat miktarı için hesaplanan vekalet ücretini geçemez.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de 23.01.2006 tarihli 2005/15931E. ve 2006/113K. Sayılı kararında, “Maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası isteği boşanma davasının eki ( fer’i ) niteliğinde olup bu isteklerin reddi veya kabulü halinde ayrıca vekalet ücretine hükmedilemez. Bu nedenle maktu vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken nisbi vekalet ücreti verilmesi isabetsizdir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tazminatlar, yoksulluk nafakası ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası isteği boşanma davasının eki ( fer’i ) niteliğinde olup bu isteklerin reddi veya kabulü halinde ayrıca vekalet ücretine hükmedilemez. Bu nedenle maktu vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken nisbi vekalet ücreti verilmesi isabetsizdir. SONUÇ :  Temyiz olunan hükmün 2. ve 3. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin l. bentte yazılı nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.” Diyerek maddi ve manevi tazminat isteklerinin kabulü veya reddi halinde ayrıca vekalet harcına hükmedilmeyeceğini vurgulamıştır.

Yukarıda açıklanan sebeplerle, boşanma halinde dava konusu edilen maddi ve manevi tazminat istemleri boşanma davasının fer’i niteliğinde olduğundan ayrıca harca tabi değildir ve bu isteklerin reddi veya kabulü halinde ayrıca vekalet ücretine hükmedilemez.

Comments

 1. ayse

  21 Mayıs 2014

  Boşanma davasında ev eşyalarının paylaşımı ve düğünde takılan takıların kadına verilmesi görülmekte olan davada mi karara varılır yoksa ayrıca mülkiyet davasının açılması mi gerkiyor

  • admin

   16 Haziran 2014

   Mal paylaşımı ayrı dava olmalıdır.
   Katılma rejiminin tasfiyesinde Kesinlesmeden itaberen 1 yıl icerisinde bu dava açılmalıdır.
   Takılan takıların iadesi asıl dava ile istenebilir.

Add a comment

%d blogcu bunu beğendi: