1. İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YENİ DÖNEM VE YENİ DÜZEN

  01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Geçici Madde 2 hükmü eklenerek, TBK’nın kira sözleşmelerine ilişkin bazı maddelerinin yürürlüğü, kiracısı tacir veya özel ve kamu hukuku tüzel kişileri olan işyeri kiraları bakımından sekiz yıl süreyle ertelenmiş olup bu sürenin bitim tarihi olan 01.07.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bizi...
 2. “Payment Systems Magazine” dergisinin Temmuz 2020 sayısında Kurucu Ortaklarımızdan Av. Kortan Toygar ve avukatlarımızdan Av. Ezgi Barlas’ın “Kovid-19 Salgını Mevzuatın Teknolojiye Uyumunu Hızlandırıyor” başlıklı makalesi yayınlandı!

  MEVZUATTA GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNE UYUMLANMA SÜRECİ BAŞLADI 7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”), 26.06.2020 tarihli 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlar ile finansal kuruluşların müşterileri ile yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesine dair yeniliklerin de...
 3. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 1 AY SÜREYLE UZATILDI!

  Bilindiği üzere, kısa çalışma genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanabilmektedir. Kısa çalışma uygulanması halinde gerekli şartları sağlayan işçilere, çalışılmayan dönemler için 3 aya kadar kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. Pandemi döneminde...
 4. FESİH YASAĞI BİR AY DAHA UZATILDI!

  7244 Sayılı Kanun ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Madde uyarınca; 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle fesih yasağı uygulanmakta, işveren işçileri tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmektedir: GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu...
 5. REKABET KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

  Rekabet Hukuku piyasanın etkin işlemesini sağlamak, tekelleşmeyi önlemek ve ekonomik özgürlüğün önündeki engelleri kaldırarak piyasada rekabetin gelişmesini sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bugün ülkemizde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan hususlar korunmaya çalışılmaktadır. 16 Haziran 2020 tarihinde Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi mecliste kabul edilmiş...
 6. VERBIS KAYIT SÜRELERİ HAKKINDA DUYURU

  Günümüzde önemi gittikçe artan kişisel veri kavramı, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında birçok düzenleme yapılmakta ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çeşitli konulara ilişkin duyurular paylaşılmaktadır. Bilindiği üzere; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.16 uyarınca kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kaydolması ve belirtilen sicile...
 7. KİRA İLİŞKİLERİ VE COVID-19 SALGINI

  Çin’in Vuhan kentinde başlayan, tüm dünyayı etkisi altına alarak hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, pek çok alanda önlemler alınmıştır. Kira ilişkileri de bu alanlardan biridir. Kira ilişkileri kapsamında alınan tedbirlere dair yasal değerlendirmemize aşağıdaki linkten...
 8. TİCARİ SÖZLEŞMELERDE COVİD-19’UN ETKİSİ

  Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak nitelendirilen Covid-19 salgınının etkilerinin hissedildiği alanlardan bir tanesi de ticari ilişkiler ve buna bağlı olarak sözleşmesel ilişkilerde ifa konusu olmuştur. Covid-19 salgınının ticari sözleşmelere etkilerinin detaylıca incelendiği makalemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
 9. BAZI KANUNLARDA VE 399 SAYILI KHK’DE DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ

  BAZI KANUNLARDA VE 399 SAYILI KHK’DE DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK’de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edilmiştir. “Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK’de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi” ile; -2020 yılı içerisinde Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van illerinde meydana...