1. KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE VELAYET HAKKINA SAHİP OLMAYAN EBEVEYN İLE FARKLI ŞEHİRDE YAŞAYAN ÇOCUĞUN KİŞİSEL İLİŞKİ KURMASI ADINA SEYAHAT DÜZENLEMELERİ

  2019 yılının Aralık ayında Çin’in Vuhan (Wuhan) şehrinde ortaya çıkan ve bugün itibariyle Antarktika kıtası hariç tüm kıtalara yayılmış olan koronavirüs salgın hastalığına karşı ülkeler, işbu virüsle mücadele etmek için birtakım tedbirler almış ve almaya da devam etmekte olup, bugün itibariyle tüm ülkelerin öncelikli tedbirlerinin en başında sosyal mesafeyi (social...
 2. YENİ DÜZENLEME : ŞİRKETLERİN KÂR PAYI DAĞITIMI HAKKINDA /KOVID-19

  Ticaret Bakanlığı, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını koruması için Resmi Gazete’de kar paylarının dağıtımına ilişkin bir tebliğ yayınladı. Bakanlık tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen 31.03.2020 tarihli yazıda, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını korumasının önemine işaret edilirken, şirketlerin yönetim kurullarına kar payı dağıtma yetkisinin...
 3. KORONA VİRÜSÜ KAPSAMINDA ALINAN EK ÖNLEMLER ŞEHİR GİRİŞ/ÇIKIŞ VE YAŞ SINIRLAMALARI

  Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren Koronavirüs (COVID-19) salgınının, toplum sağlığı üzerinde oluşturduğu riski kontrol edebilmek için sosyal hareketliliğin ve insanlar arasındaki temasın azaltılması ve sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme sahiptir. Bu salgının görüldüğü andan itibaren ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. Gelinen...
 4. PRİM ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU

  SGK, Covid-19 salgın hastalığının yarattığı olumsuz duruma karşı birtakım önlemler almıştır; Bu kapsamda, 24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen: -Ticari, zirai ve mesleki kazanç...
 5. KISA ÇALIŞMAYI TAMAMLAYICI NİTELİKTE ÖDEMELER

  Kısa çalışma ödeneğini tamamlayıcı nitelikte prim vs. adlar altında (olası teftişte açıklanamayacak şekilde) ödeme yapılması, kısa çalışma ödeneğinin kesilmesine ve yersiz yere ödenenlerin de İşverenden karşılanarak kuruma iadesine sebep olabilir. Bu sebeple, İşverence atılan adımların kurum üzerinden kar elde amacına yönelik olmaması gerekmektedir. Örnek kapsamında, bir işçinin günlük ücretinin 200-TL...
 6. COVID-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

  1 Nisan 2020 tarihli 2020/5 sayılı COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 2 Nisan 2020 tarihli 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu Genelge ile, 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda...
 7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAKIMINDAN COVID-19 SÜRECİ

  Yaşamakta olduğumuz Covid-19 tehlikesi nedeniyle, ülkemizde ve dünyada sürece ilişkin olarak çeşitli önlemler uygulanmaktadır. Bu kapsamda pek çok kişisel verinin işlenmesi de söz konusu olmaktadır. Sürecin sağlıkla ilgili olduğu göz önünde tutulduğunda KVKK m.6 uyarınca özel nitelikli veriler arasında sayılan sağlık verisinin de işleniyor olması bakımından Kişisel Verileri Koruma Kurumu...
 8. Koronavirüsün Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan İlave Tedbirler

  Koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan tedbirler 17.03 2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. TCMB tarafından 31.03.2020 tarihli 2020-21 sayılı Koronavirüsün Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan İlave Tedbirlere İlişkin Basın Duyurusu yayımlanmıştır. Aynı amaç doğrultusunda (i) Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasası likiditesinin...